رزق روضه های تو کاری کرد نمک گیرت بشم حسین - ابوذر بیوکافی

برچسب ها
متن قطعه : رزق روضه های تو کاری کرد نمک گیرت بشم حسین

رزق روضه های تو کاری کرد نمک گیرت بشم حسین خیلی ممنونم ازت اجازه دادی بازم بگم حسین هرجا افتادم زمین دستمو گرفتی که بلند بشم مهربونی شما کاری کرد تو روضه ها پابند بشم منو ببخش همیشه برا تو کم گذاشتم منو ببخش دیگه بیشتر از همین نداشتم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
مناجات حضرت علی (3)

مناجات حضرت علی (3)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (2)

مناجات حضرت علی (2)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (1)

مناجات حضرت علی (1)

محمود کریمی
دعای کمیل (3)

دعای کمیل (3)

محمد حسین پویانفر
دعای کمیل (2)

دعای کمیل (2)

محمود کریمی
دعای کمیل (1)

دعای کمیل (1)

مهدی نجفی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به