حرمتو بردار برو مدینه - مهدی اکبری

24 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : حرمتو بردار برو مدینه

حرمتو بردار برو مدینه جون رقيه جون سكينه دل من غرق تاب و تبه اينم از فتنه ي عربه تو بگو رسم كوفه چيه همه چيز شد عوض ي شبه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به