دل خراشو غم فضاست - محمد حسین پویانفر

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : دل خراشو غم فضاست

دل خراشو غم فضاست عمه جان اینجا کجاست خاک این صحرا چرا عمه می ریزی به سر میزنی بر سینه اُ می کشی آه از جگر جای جای این زمین می کنی هر دم نظر گوییا این خاک پاک پیش چشمت آشناست عمه جان اینجا کجاست گاه ز درد درون بیقراری میکنی گه گلاب از چشمه ی دیده جاری می کنی گه گذاری سر به خاک آه زاری می کنی گاه میبوسی زمین گاه فریادت به پاست عمه جان اینجا کجاست گه به این جانب دوان گه به آن جانب روان گه به حال اضطراب گه کشی از دل فقان بر دلم آتش زدی این چه حال است عمه جان خاک سنگ این زمین با نوایت هم نواست عمه جان اینجا کجاست رنگ رخسارت چرا عمه جان پژمرده است هم به خود می لرزی و هم دلت افسرده است

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به