یادته تو آغوشت جا میشدم - ابوذر بیوکافی

برچسب ها
متن قطعه : یادته تو آغوشت جا میشدم

یادته تو آغوشت جا میشدم یتدته با خنده هام می خندیدی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به