بین میدان قاسم است یا ماه تابان آمده - مهدی رعنایی

14 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : بین میدان قاسم است یا ماه تابان آمده

بین میدان قاسم است یا ماه تابان آمده سیزده ساله ترین پیر جوانان آمده بس که با هیبت رسیده من نفهمیدم دگر یک تنه او آمده یا کل گردان آمده آنقدر شوق پریدن در دلش دارد که او بند کفشش را نبسته سوی میدان آمده

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به