آن نقطه که زیر باء بسم الله است - مهدی رعنایی

496 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : آن نقطه که زیر باء بسم الله است

آن نقطه که زیر باء بسم الله است آن راهنمای کل خلق الله است گنجیده در آن نقطه تمام قرآن آن خال لب علی ولی الله است

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به