بابا نفسم دیگه در نمیاد - وحید شکری

426 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : بابا نفسم دیگه در نمیاد

بابا، نفسم دیگه در نمیاد بابا هیشکی خاطرم رو نمیخواد بابا نه که میخورم، سیلی فقط بابا میخورم غم و غصه زیاد از دستای زجر و شمر و خولی کم شد بابایی شیرین زبونیم اما چیه بهتر از همین که مثلِ تو شده، لبای خونیم ببخش بابا اگه چشام جایی رو نمیبینه ببخش بابا که ماجرا شده مثلِ مدینه مَنِ الذی اَیْتَمَنی، بابا

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به