کمان باز شد دریغا به حد توان باز شد - مهدی اکبری

18 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : کمان باز شد دریغا به حد توان باز شد

کمان باز شد دریغا به حد توان باز شد چنان که حسین پس از ضربه ی تیر حسین جانباز شد چنان خورد که گلو تا دم استخوان باز شد به حدی به حدی که آه گلو تیر خورد دهان باز شد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به