قاتل الحرب صوت تکبیر علی - وحید شکری

44 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : قاتل الحرب صوت تکبیر علی

قاتل الحرب صوت تکبیر علی ملک الموت برق شمشیر علی تا که می بنده شال زرد و به سرش می شود میدان تحت تسخیر علی به وقته معرکه حیدر شکار می کرده نصیب دشمن خود ذوالفقار می کرده نه حرف من که نوشته صحاب سته ی شان که دومی حرامی فرار می کرده الله الله اسد الله حیدر الله الله ولی الله حیدر الله الله قدرت الله حیدر

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به