در جهان هر که به هر حال نگاری دارد - امیر کرمانشاهی

برچسب ها
متن قطعه : در جهان هر که به هر حال نگاری دارد

در جهان هر که به هر حال نگاری دارد با نگارش سر و سِری و قراری دارد روز این عده ولیکن شب تاری دارد جای دل گوشه بین الحرمین است فقط دل به هرکس ندهی یار حسین است فقط به همه شادی ایام غمش می ارزد جان ببازیم به پای علمش می ارزد به خدا که به دو عالم حرمش می ارزد یازده ماه نشستم که محرم برسد در صف نوکری اش نوبت ما هم برسد ابتدا راه علی دیده و سالک شده ام به نخ چادر زهرا متمسک شده ام بعد با تربت اعلا متبرک شده ام که دم و باز دمم را بسپارم به حسین خوش به حالم گره خورده همه کارم به حسین به حسینی که دو عالم به مقامش نرسد هیچ شعری به بلندای کلامش نرسد هرچه بالا برود ماه به بامش نرسد قبل هر کار خدا کرب و بلا ساخته است به زمین نوری از انوار خود انداخته است چه حسینی که نشسته است به زانوی رسول که زده زیر گلویش ز ازل بوسه بتول باز دارم دم این در عوض اذن دخول منه بی خود شده از خویش غزل می خوانم تو خودت با خبری از دل من می دانم آمدم تا منه ناچیز سلامت بکنم گرچه دل قابلتان نیست به نامت بکنم در حرم با دو سه لبیک قیامت بکنم نام مشهد ببرم بلکه تو راهم بدهی آمدم آمدم ای شاه پناهم بدهی به ضریحت نرسد دستم اگر می میرم در کف توست قضا و قدر و تقدیرم حاجتم را ندهی از پسرت می گیرم او که قنداقه اش از عرش فراتر رفته کاسه هر چه گدا از کرمش سر رفته تا رسیدم حرم پای در افتادم و بعد مات گودال شدم یاد سر افتادم و بعد یاد اکبر بدن مختصر افتادم و بعد العطش گفتم و چشمان مرا آب گرفت میشود یک نفره روضه ارباب گرفت قصه عشق تو آخر به سر آمد ای وای تیغ کند از پس رأس تو بر آمد ای وای شمر از داخل گودال در آمد ای وای زینب امد که به فریاد برادر برسد به برادر برسد یا که به معجر برسد

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به