هر چی دارم صدقه سر حسنه - وحید شکری

23 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : هر چی دارم صدقه سر حسنه

هرچی دارم صدقه سر حسنه اونکه ضامنه تو محشره هر کسی که وقت یا حسین حسن گفت در پناه دست مادر حسنه

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به