رب الارباب گوهر نابه - مهدی رعنایی

32 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : رب الارباب گوهر نابه

رب الاربابه گوهر نابه صورتش عین قرص مهتابه اشجع الناسه مهد احساسه حور حیدر و کیه بشناسه

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به