الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآن، قرآن در لحنِ عباس است - وحید شکری

62 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآن، قرآن در لحنِ عباس است

الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآن، قرآن در لحنِ عباس است آیات سوره ی لقمان، تفسیرش شأن عباس است "کیست لقمان که خدای ادبش می دادند مقتدای همه ی با ادبان عباس است سر در قصر سلیمان نبی حک کردند پادشاهِ همه ی پادشهان عباس است" مه ام البنین ، یل نام آوران وارث جذبه، ی امیر مومنان شیر نخجیر و فاتح هر معرکه قَدَر و قادر و اسد و پهلوان یا عباس بن علي ارکان دین اگر محکم، باشد از چشم عباس است دشمنانِ ولی الله، مورد خشم عباس است احدی در حدِ او نیست جگر میخواهد آسمان هرچه که زیباست قمر میخواهد ماه سنگی است دلِ حلقه ی انگشتریَش صحبت از حضرت عباس هنر میخواهد قمر فاطمه ، هنرِ مرتضی به ثنایَش ملائکه عرشِ خدا به مقامش کسی نرسد بس همین پسرش خوانده حضرت خیرالنساء یاعباس بن علی سرلشکر ها گریزان از، ابروی دَرهَمِ عباس حتی کوه میشکافد از، بازوی محکم عباس سیزده ساله به صفین ، شجاعت کرده نهروان را چه بگویم که قیامت کرده کعبه از هیبت عباس به خود لرزیده کربلاء با ادب از شاه اطاعت کرده رجزش حیدری ، بی محابا قمر ادواتِ رزم او به یَدَش همچو پَر به هلاکت رسانده ، عدویِ حسین به پدر رفته در همه حالت پسر

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به