تا شدم خانه خرابش وطن از یادم رفت - وحید شکری

595 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : تا شدم خانه خرابش وطن از یادم رفت

تا شدم خانه خرابش وطن از یادم رفت غرق شدم و ما و من از یادم رفت به همه فخر فروشم که سگ عباسم سگ عباسم و امضا شدن از یادم رفت

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به