رویای شبهای من ذکر لب های من - وحید شکری

15 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : رویای شبهای من ذکر لب های من

رویای شبهای من/ذکر لبهای من گره ام وا میشه تا که میگم یا حسن ای علت بندگیم/برکت زندگیم تو قیامت نوکر خوشحاله با حسن این گریه هام ثمر داد حسن مهرت به دلم افتاد حسن دلمو بردی با یک نگاه ای خونه ی تو آباد حسن حسن حسن گفتنم عبادته نوکری خونش سعادته حلال مشکلات نوکره از بس آقامون با سخاوته یا حسن یا کریم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به