رویای شبهای من ذکر لب های من - وحید شکری

48 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : رویای شبهای من ذکر لب های من

رویای شبهای من/ذکر لبهای من گره ام وا میشه تا که میگم یا حسن ای علت بندگیم/برکت زندگیم تو قیامت نوکر خوشحاله با حسن این گریه هام ثمر داد حسن مهرت به دلم افتاد حسن دلمو بردی با یک نگاه ای خونه ی تو آباد حسن حسن حسن گفتنم عبادته نوکری خونش سعادته حلال مشکلات نوکره از بس آقامون با سخاوته یا حسن یا کریم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به