لشکری از جان بهتر آوردم - وحید شکری

60 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : لشکری از جان بهتر آوردم

لشکری از جان بهتر آوردم لشکر از نسل حیدر آوردم صف به صف جان به کف صف به صف جان به کف حیدر گویان از کربلا ت نجف حیدر گویان از کربلا تا نجف من زینبم اسد الله کربلا من زینبم دختر شاه لافتی من زینبم اسد الله کربلا من زینبم دختر شاه لافتی من زینبم اسد الله کربلا من زینبم دختر شاه لافتی واویلا پرچم جان به قربانت جان فدا مبتلا جان فدا مبتلا عالم محزون از غصه کربلا من زینبم اسد الله کربلا من زینبم دختر شاه لافتی من زینبم اسد الله کربلا من زینبم دختر شاه لافتی من زینبم اسد الله کربلا من زینبم دختر شاه لافتی ابا عبدالله ابا عبدالله

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به