عشق رعنای اباالفضل - وحید شکری

56 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : عشق رعنای اباالفضل

عشق قد رعنای ابالفضل روی زیبای ابالفضل چشم شهلای اباالفضل عشق خم ابروی ابالفضل طزه موی ابالفضل جانم ابالفضل آرزو دارم ببینم روی زیبای تو را بنگرم از دور سرو قد رعنای تو را دل بریدم از دو عالم تا که روزی بنگرم قمزه ی مست تو را قمر بنین هاشم ای شیر برنده عشق عطر پیراهن عباس یا علی گفتن عباس لعن بر دشمن عباس جانم ابالفضل شیر درویش ابالفضل من ندانم زین دو غارتگر کدامین بنگرم تیغ ابروی تو را یا چشم شهلای تو را می شود از شهر پنهان در پس ابر سیه ماه گردون چون ببیند ماه سیما را عشق یعنی ایثار ابالفضل جان ابالفضل رزم و پیکار ابالفضل فعل و رفتار ابالفضل عشق قوت و نیروی عباس

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به