صفدر و نام آور علی علی علی - وحید شکری

86 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : صفدر و نام آور علی علی علی

صفدر و نام آور علی علی علی ناصر پیغمبر علی علی علی آنقدر جذابی ابوتراب شد غلامت قنبر علی علی علی من لی یَکونُ حَسب یکون لدهر حسب با این حساب هرچه که دل خواست کردکسب چسبیده است تیغ تو بر منکر نچسب از انتهای معرکه بی زین گریزد اسب دنبال اگر کنی سر میدان سوار را اسدالله/غالب میدانی اسدالله/غرش طوفانی اسدالله/قدرت یزدان

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به