ذکر علی الدوام تویی زینب - وحید شکری

118 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : ذکر علی الدوام تویی زینب

ذکر علی الدوام تویی زینب عظیمه ی عظام تویی زینب پر شده این نظام یا عقیله بعد حسین امام تویی زینب

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به