ما کی باشیم تا عشق عباسه رقیه - جواد مقدم

71 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : ما کی باشیم تا عشق عباسه رقیه

ما کی باشیم تا عشق عباسه رقیه شب شب مستیه شب خاص رقیه سیصد و شصت و پنج روزه منتظریم پس سنگ تموم باید گذاشت واسه رقیه دیوونگی بکن اسمشو میبری رقیه رقیه رقیه به خدا که مثه فاطمه محشری رقیه رقیه رقیه تو زور بازوهای علی اکبری رقیه رقیه رقیه بنت الکرمه سایشون سرمه همه جون من و همه باورمه همه زندگی من و مادرمه بنت الکرمه بنت الکرمه

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به