اشک شرمندگی ام وقت سحر خوبتر است - منصور ارضی

برچسب ها ماه رمضان
متن قطعه : اشک شرمندگی ام وقت سحر خوبتر است

اشک شرمندگی ام وقت سحر خوبتر است فقر محتاج اگر قرب ندارد ضرر است امده طفل گریزان و فراری به سویت پس گنه کاری مرا تو نیاور به رویت

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به