چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم - حنیف طاهری

153 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم

چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم علی بن موسی الرضا داد راهم امام رئوفی که عالم فدایش کرم کرد و داد از عنایت پناهم ز فعلم نپرسید کاهل خطایی به رویم نیاورد من رو سیاهم سراپا شدم غرق دریای رحمت نگوید دگر که غرق گناهم همه روی گردانده بودند از من رضا کرد با چشم رحمت نگاهم کنم ناز دیگر به طوبی و سَدره که در بوستان ولایت گیاهم به جز دامن آل عصمت نگیرم به غیر از رضای رضا را نخواهم چو می خواست راهم دهد از کرامت عطا کرد سوز دل و اشک آهم اگر خار بودم اگر پست بودم رضا داد قدرم رضا داد جاهم اگر کوه عصیان بود روی دوشم اگر گشته کاهیده تن مثل کاهم شدم خاک پای امام رئوفی که بر شهریاران کند پادشاهم گدایم گدایم گدایم گدایم گدای علی بن موسی الرضایم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به