جار میزنم جار میزنم علی امام منه - امیر برومند

19 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : جار میزنم جار میزنم علی امام منه

جار میزنم جار میزنم علی امام منه نبض تموم انبیا به عشق او میزنه ان السعید کل لسعید عبد السعید علی اوکه به عالم میدهد شکل جدید علی بین زلفانت نمایان حکمت یزدان از سر زلفان شوخت میچکد عرفان عرش اعلا جای جای مانده ز نعلینت یک نفر از نوکرانت حضرت سلمان

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
احکام روزه

احکام روزه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
بهار حقیقی وجود انسان

بهار حقیقی وجود انسان

شیخ حسین انصاریان
محفل معارفی حرم مطهر

محفل معارفی حرم مطهر

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شرایط امام جماعت

شرایط امام جماعت

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به