جار میزنم جار میزنم علی امام منه - امیر برومند

68 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : جار میزنم جار میزنم علی امام منه

جار میزنم جار میزنم علی امام منه نبض تموم انبیا به عشق او میزنه ان السعید کل لسعید عبد السعید علی اوکه به عالم میدهد شکل جدید علی بین زلفانت نمایان حکمت یزدان از سر زلفان شوخت میچکد عرفان عرش اعلا جای جای مانده ز نعلینت یک نفر از نوکرانت حضرت سلمان

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به