زلف تو در توی قاسم - امیر برومند

638 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : زلف تو در توی قاسم

زلف تو در توی قاسم تاب گیسوی قاسم غمزه ی ابروی قلب دلجوی قاسم عینا حسن ذاتا حسین صولت و محمود قاسم روی خوشروی قاسم نغمه ی هوهوی قاسم زور بازوی قاسم عینا حسن ذاتا حسین

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به