ممنونم که ، باز این روسیاهُ نروندی - امیر کرمانشاهی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : ممنونم که ، باز این روسیاهُ نروندی

ممنونم که ، باز این روسیاهُ نروندی ممنونم که ، پایِ من همه جوره موندی ممنونم که ، منو به محرم رسوندی ممنونم که نگاهت ، شامل حالمون شد دیدیم ماه عزاتُ ، هر چی خواستیم همون شد آقام آقام .. حسین جان ... ممنونم که می خوای بشنوی باز صدامُ حسین به مادرش زهرا ، اگه اذنِ مادرش نبود ، نگاهِ ابی عبدالله نبود ، احدی نمی تونست زیر این خیمه ها ناله کنه ... باید تشکر کنیم از آقا .. ممنونم که ، می خوای بشنوی باز صدامُ ممنونم که ، تنم کردی رخت عزاتُ ممنونم که ، میدی اربعین کربلامُ ممنونم که میذاری بازم هیئت بگیریم شاید امسال محرم بین روضه ت بمیریم آقام آقام .. حسین جان ...

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به