در بین سینه زن ها فصل طهورم هر شب - امیر برومند

81 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : در بین سینه زن ها فصل طهورم هر شب

در بین سینه زن ها فصل طهورم هر شب بنشسته نغمه های اسم شما روی لب آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است جانم فدای ارباب جانم فدای زینب زینب زینب یا زینب ای جانم بر صولت و هیبت تو عالم مات این حجب و عفت تو دنیا شد نوحه گرت عالم تحت نظرت سر بند علی مدد بستی بر در سرت

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به