علی صلی علی عالمه العشق - امیر برومند

12 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : علی صلی علی عالمه العشق

علی صلی علی عالمه العشق علی صلی علی خازنه العشق زینب زینب زینب زینب دختر عالیجناب زینت ابو تراب افتخار فاطمه در تجلی حجاب باده و شراب ناب ای دعای مستجاب هر که رو تو خواستی شاه کرده انتخاب

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به