باز اين چه شورش است که در خلق عالم است - مهدی حسینی

56 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : باز اين چه شورش است که در خلق عالم است

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است اين صبح تيره باز دميد از کجا کزو کار جهان و خلق جهان جمله درهم است گويا طلوع ميکند از مغرب آفتاب کاشوب در تمامي ذرات عالم است در بارگاه قدس که جاي ملال نيست سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به