تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک - حنیف طاهری

87 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست ز دامن بدارمت من گدا تمنای وصل او مگر بخوام ببینم جمال منظر دوست اگر چه دوسه به کاهی نمیخرد ما را به عالمی ندهیم مویی از سر دوست

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به