پاشو از جا عزیز من - حنیف طاهری

21 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : پاشو از جا عزیز من

پاشو از جا عزیز من خواهر اومده کنارت کی باورم میشد یه روز من و سنگ مزارت پاشو از جا عزیز من به خدا دیگه بریدم تنهایی بار سفر و کشیدم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به