لک لبیک اباعبدالله - حنیف طاهری

16 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : لک لبیک اباعبدالله

لک لبیک اباعبدالله منم که گوشه ی میخوانه خوابگاه من است دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است ز پادشاه و گدا فارقم به حمدالله گدای خاک در دوست پادشاه من است لک لبیک اباعبدالله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به