باد وقتی که بر آن حلقه گیسو افتاد - محسن عرب خالقی

برچسب ها
متن قطعه : باد وقتی که بر آن حلقه گیسو افتاد

باد وقتی که بر آن حلقه گیسو افتاد دید در قلب حرم باز هیاهو افتاد سیزده بار زمین بوسه زده پایش را بسته بر بازوی خود هدیه بابایش را بنویسید که خورشید نقابش شده است باز زانوی اباالفضل رکابش شده است

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به