به معراج مصطفی دیده - محسن عرب خالقی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : به معراج مصطفی دیده

به معراج مصطفی دیده در پس پرده روبروی علیست به گواه فمن یمت تیرنی بازگشت همه به سوی علیست

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به