می زد مرا مغیره و یک کس به او نگفت - محسن عرب خالقی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : می زد مرا مغیره و یک کس به او نگفت

می زد مرا مغیره و یک کس به او نگفت زن را کسی مقابل شوهر نمی زند بیش از خودم به حالت زینب دلم بسوخت مادر، کسی مقابل دختر نمی زند

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به