در پیش من آتش مزن بال و پرت را - محسن عرب خالقی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : در پیش من آتش مزن بال و پرت را

در پیش من آتش مزن بال و پرت را خونین مکن جان پدر چشم ترت را فردا همینکه جمع کردی بسترم را آماده کن کم کم عزیزم بسترت را

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به