رود نه از راه دریا امده - محسن عرب خالقی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : رود نه از راه دریا امده

رود نه از راه دریا امده اسشمان نه عرش اعلی امده من نوشتم ماه دامشبل سر زده تو بگو خورشید فردا امده

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به