شب جمعه دل ما گفت علی گفت حسین - محسن عرب خالقی

برچسب ها
متن قطعه : شب جمعه دل ما گفت علی گفت حسین

شب جمعه دل ما گفت علی گفت حسین رو به درگاه خدا گفت علی گفت حسین از همه رانده شده چشم بر این در دارم بنده ای غرق خطا گفت علی گفت حسین

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
احکام روزه

احکام روزه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
بهار حقیقی وجود انسان

بهار حقیقی وجود انسان

شیخ حسین انصاریان
محفل معارفی حرم مطهر

محفل معارفی حرم مطهر

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شرایط امام جماعت

شرایط امام جماعت

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به