صادق صادق ای شیخ مذهب - امیر برومند

20 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : صادق صادق ای شیخ مذهب

صادق صادق ای شیخ مذهب صادق صادق ای پیر مکتب صادق صادق ای روح ایمان صادق صادق علوی منتصب ای خانه بام بقیع ای نور مهتاب بقیع تربتت منشع خلقت ای در نایاب بقیع

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به