دین و دنیای من ماه شب های من - امیر برومند

19 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : دین و دنیای من ماه شب های من

دین و دنیای من ماه شب های من خواب و رویای من عبدالله ابن الحسن ای عقیق یمن گل دشت و دمن پسر عشق من عبدالله ابن الحسن اسم تو رو لبم همه مطلبم حسنی مذهبم عبدالله ابن الحسن مددی یا عبدالله ابن الحسن

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
احکام روزه

احکام روزه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
بهار حقیقی وجود انسان

بهار حقیقی وجود انسان

شیخ حسین انصاریان
محفل معارفی حرم مطهر

محفل معارفی حرم مطهر

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شرایط امام جماعت

شرایط امام جماعت

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
مناجات شعبانیه

مناجات شعبانیه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به