دین و دنیای من ماه شب های من - امیر برومند

43 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : دین و دنیای من ماه شب های من

دین و دنیای من ماه شب های من خواب و رویای من عبدالله ابن الحسن ای عقیق یمن گل دشت و دمن پسر عشق من عبدالله ابن الحسن اسم تو رو لبم همه مطلبم حسنی مذهبم عبدالله ابن الحسن مددی یا عبدالله ابن الحسن

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به