امشب از لطف نسیمی که وزان خواهد شد - امیر برومند

28 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : امشب از لطف نسیمی که وزان خواهد شد

امشب از لطف نسیمی که وزان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد امشب از صاعقه و سیل شگفت آمیزی گلشن کفر بهارش چو خزان خواهد شد امشب از دامنه کوه حرا در همه سو چشمه رحمت حق در فوران خواهد شد

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به