تو شیر شیرانی الگوی دلیرانی - سعید حدادیان

برچسب ها
متن قطعه : تو شیر شیرانی الگوی دلیرانی

تو شیر شیرانی ، الگوی دلیرانی استوره ی ایرانی قاسم سلیمانی تو روح قرآنی تو روح ایمانی مضحرر مسلمانی از تبار سلمانی قاسم سلیمانی ای پیکر صدپاره از یار نشان داری هم مثل علی اکبر هم مثل علمداری

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به