روضه حضرت عباس ع - سعید حدادیان

برچسب ها
متن قطعه : روضه حضرت عباس ع

فرمود عباس جان نمیخواد بجنگی حالت دفاعی بگیر برای بچه ها اب بیار اگربه اب رسیدی خبرم کن بیام کمکت کنم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
مناجات حضرت علی (3)

مناجات حضرت علی (3)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (2)

مناجات حضرت علی (2)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (1)

مناجات حضرت علی (1)

محمود کریمی
دعای کمیل (3)

دعای کمیل (3)

محمد حسین پویانفر
دعای کمیل (2)

دعای کمیل (2)

محمود کریمی
دعای کمیل (1)

دعای کمیل (1)

مهدی نجفی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به