مــــن اولـــــین فرزند دلبـند بتولم - سعید حدادیان

برچسب ها
متن قطعه : مــــن اولـــــین فرزند دلبـند بتولم

مــــن اولـــــین فرزند دلبـند بتولم مــــن نور چشم و میوه قلب رسولم سِبط نبی، نجل علی، حَــــبل خدایم بــنیانگذار از نهضت كرب و بلایم فرزند حـیدر را سر سازش كجا بود این صلح سر فصل كتاب كربلا بود من قـــــهرمان سرفراز نهرانم من جنگ صفین و جمل را قهرمانم در عــــــرصه پیكارها بی یار ماندم یــــاران همه رفتند و با اغیار ماندم با این هـمه غربت برون از خانه دگر قـاتل چرا در خانه هم بگرفته سنگر

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به