به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم - حسین طاهری

59 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم

به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم به روی زانوی عمه یا روی دوش تو بودم موهامو شونه میکردی بهم میگفتی دردونم نبینم تو خودت باشی چراغ کوچیک خونم همین می اومدی خونه فقط میگشتی دنبالم برام یه چادر مشکی خریدی کردی خوشحالم میگفتی ای گل یاسم منو می بوسیدی آروم می دیدی تا که خوابیدم عباتو میکشیدی روم ولی حالا با دلتنگی نشستم زیر نور ماه کجارفتی بابایی جون ببین قدم شده کوتاه ببین افتاده دندونم رو لبهام ردی از خونه به جای روی زانوهات نشستم کنج ویرونه نبودی دستامو بستن کبوده خیلی میسوزه یهو سرگیجه میگیرم چشام تاره یه چن روزه دیگه میترسم از اسبا نمی خوابم دیگه راحت یه شب از ناقه افتادم نه با پاهام که با صورت برا تفریح و سرگرمی هلم میداد با دعوا من و هی راه برا میزد بیا زجر و بزن بابا کف پاهام زده تاول ببین دستام چقد سرده ازش بس که لگد خوردم ببین پهلوم ورم کرده شدم شرمنده عمه واسم شد بهتر از مادر بذار واست بگم حالا که پیشم اومدی با سر نمونده واسه من مویی ببین که سوخته گیسوم از انگشتر نمی پرسم نپرسی گوشوارم کو

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به