بر سینه ما صفا بده مهدی جان - مهدی سماواتی

39 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : بر سینه ما صفا بده مهدی جان

بر سینه ما صفا بده مهدی جان بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان دور سر مادرت بگردان چیزی آن را صدقه به ما بده مهدی جان متن مناجات با حضرت مهدی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به