کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمیشود - مهدی سماواتی

139 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : کلیم اگر دعا کند بی تو دعا نمیشود

کلیم اگر دعا کند، بی تو دعا نمی شود مسیح اگر دوا دهد، بی تو دوا نمی شود اگر جدائی اوفتد، میان جسم و جان من قسم به جان تو! دلم از تو جدا نمی شود گریه اگر کنم همی، بهر تو گریه می کنم ورنه زدیده ام عبث، اشک رها نمی شود گرد حرم دویده ام، صفا و مروه دیده ام هیچ کجا برای من ،کرب و بلا نمی شود کسی که گشت گرد تو ،گرد گنه نمی رود پیرو خط کربلا، اهل خطا نمی شود؟ عمر گذشت، وانشد، راه زیارتت به من حاجت این شکسته دل، چرا روا نمی شود

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به