امشب نمی آید نوایی جز مناجات همه - حسین سازور

51 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : امشب نمی آید نوایی جز مناجات همه

امشب نمی آید نوایی جز مناجات همه غرق عبادات همه تا صبح فردا میشود وقت ملاقات همه غرق عبادات همه در خیمه غوغاست صبحت به فرداست

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به