امشب مستم به ارباب دلبستم - محمود کریمی

552 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : امشب مستم به ارباب دلبستم

امشب مستم ، به ارباب دل بستم کی میرسه به شش گوشه دستم تو لیلی و من به عشقت مجنون می خونن امشب همه از دل و جون کاشکی بیزه کربلا قسمت اولسون باشیوا دولانیم آقا تو دستاته دلم کربلاته خونه ی من حسینیه هاته هستم به آقا اباالفضل مدیون میگه به من با لبای خندون گلدون سنه کربلا قسمت اولسون باشیوا دولانیم آقا تو لیلی و من به عشقت مجنون می خونن امشب همه از دل و جون کاشکی بیزه کربلا قسمت اولسون باشیوا دولانیم آقا زیبایی تو ، عجب آقایی تو داماد ما ایرانی هایی تو ما با ولایت گرفتیم سامون سید علی از تو هستیم ممنون جانم سنه کربلا قسمت اولسون باشیوا دولانیم آقا تو لیلی و من به عشقت مجنون می خونن امشب همه از دل و جون کاشکی بیزه کربلا قسمت اولسون باشیوا دولانیم آقا گلدون ارباب قدمین گوز اوسه کربلایی بیزه خاطر ایسه تا که بو دونیایه آقا گلدون عالم سنه خاطر اولدی مجنون کاشکی بیزه کربلا قسمت اولسون باشیوا دولانیم آقا تو لیلی و من به عشقت مجنون می خونن امشب همه از دل و جون کاشکی بیزه کربلا قسمت اولسون

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به