خوابم نمیبرد که دست تو بالشم نیس - حسین سیب سرخی

18 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : خوابم نمیبرد که دست تو بالشم نیس

خوابم نمیبرد که دست تو بالشم نیست بابا یتیم یعنی دست نوازشم نیست باید بگیرم امشب دیوار را نیوفتم عمه حواس جمع است اینجاست تا نیوفتم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به