روی نیزه ها بودی و من - رضا هلالی

107 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : روی نیزه ها بودی و من

روی نیزه ها بودی و من زیر دست و پا بودم و تو تو تشت طلا بودی و من تو نامحرما بودم و تو

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به